Terveyden Tuottajat ja työpanososinko

Kauppalehti nosti otsikoihin Lääkäriyhtiö Terveyden Tuottajat Oy:n. Verotarkastuksen seurauksena yhtiön lääkäreiden holding-yhtiöille maksamat osingot katsottiin verotuksessa tavanomaisen osingon sijasta lääkäreiden työpanokseen perustuvaksi osingoksi. Muutos siirtää veronmaksuvelvollisuuden yhtiöltä takaisin yksittäisille lääkäreille nostaen samalla maksettavan kokonaisveron määrää merkittävästi.

Asian selventämiseksi lyhyt kertaus laskutekniikasta. Tavanomainen omistukseen perustuva osinko maksetaan yhtiön verotetusta tuloksesta. Maksaja yhtiö maksaa veroa tuloksestaan 20%, jonka jälkeen yhtiö maksaa lääkäreiden holding yhtiöille osinkoa. Lääkäri voi jättää varat holding-yhtiöön tai nostaa ne palkkana tai osinkona valintansa mukaan. Mikäli lääkäri saa kerättyä holding-yhtiöön nettovarallisuutta on osinkojen nosto tämän jälkeen verrattain kevyesti verotettua. Koko prosessissa voidaan päästä noin 30%:n kokonaisveroasteeseen.

Työpanososinko puolestaan käsitellään sekä maksavan lääkäriyhtiön että lääkärin henkilökohtaisessa verotuksessa palkkana. Itse työpanososinko ja sille laskettavat työnantajakulut pienentävät lääkäriyhtiön verotettavaa tulosta. Lääkärit puolestaan maksavat saamastaan työpanososingosta progressiivisen ansiotuloveron. Todellisuudessa lääkäreille maksettavia työpanososinkoja pienentävät myös työnantajan maksamat työnantajamaksut. Tässä vaihtoehdossa lääkäreille tulotasolla päästään helposti 60%:n veroasteeseen työnantajamaksut mukaan lukien.

Kauppalehden uutisoi Terveyden Tuottajien laatineen uuden liiketoimintamallin, jossa kaikki palkkiot maksetaan työpanososinkona. Uutta liiketoimintamallia voidaankin kehua nykytermein varsin solidaariseksi. Solidaarisuuden mittasuhde on tosin sellainen, että herää epäily onko kysymyksessä kuitenkin uutisankka?

Outi Trast