Sveitsin verouudistus osa 1, yhtiövero

Sveitsin tavoitteena on alentaa yhtiöveroa jopa kahteentoista prosenttiin. Niiden kantonien tukemiseksi, joiden talous ei kestäisi vastaavaa verotulojen alentumista, valtio suunnittelee mittavia tukitoimia. Samaan aikaan jo tehtyjen verojärjestelyiden voimassaolo taattaisiin 10-15 vuoden ajaksi.

Suunnitelman taustalla on ajatus varautumisesta verokilpailun kiristymiseen ja talousrakenteen vääjäämättömään muutokseen nyt kun valtion talous on vielä kunnossa. Kansakunnan, joka mieltää itsensä väestö- ja kuluttajamäärältään pieneksi ja haluaa tällaisena pysyä, ainut keino turvata tulevaisuuden verotulot on houkutella yhtiöveronmaksajia. Minkälaisia yhtiöitä uudistuksilla tavoitellaan ja miten, siitä seuraavassa osassa..

Voisiko Suomi ottaa mallia tästä? Olemmehan myös pieni, mutta tunnetusti hyvin kouluttautunut kansa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s