Kohtuuton palkkiopyyntö ja asiakkaan oikeudet

Yle uutisoi näyttävästi 13.10.2014 tuomareille tehdystä kyselystä, jossa tiedusteltiin tuomioistuimissa juttuja ajavien lakimiesten palkkioista. Kyselyn mukaan kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta tuomarista piti palkkiopyyntöjä aina tai usein liian suurina. Uutisen mukaan asiakkaat ovat tilanteessa riippuvaisen asemansa vuoksi haluttomia valittamaan laskun yllättävästä suuruudesta. Kannattaa kuitenkin tiedostaa, että tässäkin tapauksessa asiakkaalla on oikeutensa.

Asiakas voi kääntyä Suomen asianajajaliiton valvontalautakunnan puoleen, jonka tehtävänä on valvoa asianajajia, julkisia oikeudenkäynti avustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia eli lakimiehiä. Valvontalautakunnan kantelumenettely on maksuton. Palkkioriita-asiassa valvontalautakunta arvioi laskun oikeellisuuden ja antaa tarvittaessa suosituksen sen oikaisemiseksi.

Kuluttaja-asiakas voi vaihtoehtoisesti valittaa palkkion suuruudesta myös kuluttaja-asiamiehelle.

 

Outi Trast

Lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s