Kohtuuton palkkiopyyntö ja asiakkaan oikeudet

Yle uutisoi näyttävästi 13.10.2014 tuomareille tehdystä kyselystä, jossa tiedusteltiin tuomioistuimissa juttuja ajavien lakimiesten palkkioista. Kyselyn mukaan kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta tuomarista piti palkkiopyyntöjä aina tai usein liian suurina. Uutisen mukaan asiakkaat ovat tilanteessa riippuvaisen asemansa vuoksi haluttomia valittamaan laskun yllättävästä suuruudesta. Kannattaa kuitenkin tiedostaa, että tässäkin tapauksessa asiakkaalla on oikeutensa.

Asiakas voi kääntyä Suomen asianajajaliiton valvontalautakunnan puoleen, jonka tehtävänä on valvoa asianajajia, julkisia oikeudenkäynti avustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia eli lakimiehiä. Valvontalautakunnan kantelumenettely on maksuton. Palkkioriita-asiassa valvontalautakunta arvioi laskun oikeellisuuden ja antaa tarvittaessa suosituksen sen oikaisemiseksi.

Kuluttaja-asiakas voi vaihtoehtoisesti valittaa palkkion suuruudesta myös kuluttaja-asiamiehelle.

 

Outi Trast

Lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja